Call Center
02-095-3222

**โปรดติดต่อในเวลาทำการ**

(จ.-ศ. 08:00-17:30น. ส. 08:30-17:00น.)

สาขาอื้อจือเหลียง

968 อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


เวลาทำการ : โชว์รูม >> จ. - อา. (08.30 – 18.00 น.)
ศูนย์บริการ >> จ. - ศ. (06.30 - 19.00 น.) และส. (07.30 - 17.00 น.)
โทรศัพท์ : 02 095 3162 – 3164 (โชว์รูม) 02 095 3135 – 3140 (ศูนย์บริการ)
โทรสาร : 02 095 3160 (โชว์รูม) 02 095 3125 (ศูนย์บริการ)
อีเมล์ : info@barawindsor.com

R R R R

สาขาศรีนครินทร์

829 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250


เวลาทำการ : โชว์รูม >> จ. - อา. (08.30 – 19.00 น.)
ศูนย์บริการ >> จ. - ศ. (07.30 - 17.30 น.) ส. (07.30 - 17.00 น.) และอา. (07.30 - 12.00 น.)
ศูนย์บริการตัวถังและสี >> จ. - ศ. (07.30 - 19.00 น.) และส. (08.30 - 17.00 น.)
โทรศัพท์ : 02 095 2837 – 2839 (โชว์รูม) 02 095 3067 – 3075 (ศูนย์บริการ) 02 095 3042 – 3048 (ศูนย์บริการตัวถังและสี)
โทรสาร : 02 095 2836 (โชว์รูม) 02 095 3066 (ศูนย์บริการ) 02 095 3049 (ศูนย์บริการตัวถังและสี)
อีเมล์ : info@barawindsor.com

S S S S

สาขาลาดกระบัง

595 ถนนหลวงเเพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


เวลาทำการ : โชว์รูม >> จ. - ส. (08.30 – 18.00 น.) และอา. (09.00 - 17.00 น.)
ศูนย์บริการ >> จ. - ส. (07.30 - 17.30 น.) และอา. (08.30 - 17.30 น.)
โทรศัพท์ : 02 095 2850 (โชว์รูม) 02 095 2872 – 2878 (ศูนย์บริการ)
โทรสาร : 02 095 2860 (โชว์รูม) 02 095 2879 (ศูนย์บริการ)
อีเมล์ : info@barawindsor.com

L L L L

ติดต่อสมัครงาน

สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่


แผนกทรัพยากรบุคคล ส่วนงานสรรหาและว่าจ้าง : 02 095 3350 – 60 หรือ 090-980-7758-9
เว็บไซต์ : www.barawindsor.com
LINE : 0909807759
FACEBOOK : Job Barawindsor