วิธีการสมัครงาน

 1. กรอกประวัติของท่านในระบบ Online
  • กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม "ตกลง"
  • ใบสมัครงานมีทั้งหมด 4 หน้า กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มี * ให้ครบทุกช่อง แล้วกดปุ่ม "NEXT"
  • เมื่อกรอกข้อมูลครบทั้ง 4 หน้าแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม "บันทึก" ในส่วนท้ายของหน้า 4
  ผ่านทาง http://www.barawindsor.com/ThaiVersion/bwc_recruit/Application_Form.php
 2. ส่งเมล์เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ
  มายัง Email : piyarat@barawindsor.com เพื่อแจ้งความประสงค์ในการสมัครงาน
  พร้อมระบุว่า ได้ทำการกรอกใบสมัคร เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางบริษัทจะทำการพิจารณาคุณสมบัติ
  และทำการแจ้งนัดหมายการสัมภาษณ์ต่อไป
 3. ท่านสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท เเผนที่ตั้งเส้นทางการเดินทางมายังบริษัท
  สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.toyotabara.com/Contact/